DiyalizV4 Diyaliz Program Değişiklikleri
Revizyon 4003
Tarih 03.01.2020
Açıklama * Deneme
Revizyon 1001
Tarih 09.11.2017
Açıklama * * Hasta Kartında Seans bilgileri görüntülenmesi ve seans onaylaması eklendi. * Hasta Reçete düzenlemesi eklendi.
Revizyon 1000
Tarih 01.11.2017
Açıklama * Proje İlk Sürümü DiyalizV4 Beta sürüm. Hasta Bilgilerinin tanımlaması için gereken form Hasta Kart eklendi.