NoktaV3 Diyaliz Program Değişiklikleri
Revizyon 2287
Tarih 02.01.2020
Açıklama *
Revizyon 2279
Tarih 16.09.2019
Açıklama *
Revizyon 2210
Tarih 07.08.2017
Açıklama * .
Revizyon 2206
Tarih 09.05.2017
Açıklama * 1. Hastanın seansı ve gelişi olmadığı halde seans oluşturma hatası düzeltildi. 2.Aktif rapor seçili değilse Seans Oluşturmaya izin verilmeyecek. 3. Hizmet kaydı sırasında sıralama değiştirildi. 4.Reçete ekranına Pin Kodu Değiştirme seçeneği eklendi.
Revizyon 2205
Tarih 13.04.2017
Açıklama * Düzenleme yapıldı. Düzenlenmiş reçeteler formuna Reçelere(Grup) sekmesi eklendi.Burda lisre üzerinde detayları aç ve kapat sağ tuş menüsü eklendi. Detaylar açılrak excele gönder yapılabilir.
Revizyon 2205
Tarih 08.04.2017
Açıklama * Renkli reçete servisi programa entegre edilmiştir.
Revizyon 2200
Tarih 20.12.2016
Açıklama * Programa giriş kullanıcı adları ile aynı anda birden fazla giriş yapılması engellendi. Örneğin Admin kullanıcı ile sisteme giriş yapılmış ve sistemde açık ise başka bir yerden Admin olarak sisteme girilemeyecektir.
Revizyon 2199
Tarih 16.12.2016
Açıklama * -Uzman Listesi ekranında toplu seçim yapılıp sağ tıklayıp tarih değiştirildiğinde seçilen tüm kayıtların tarihi değiştiriliyor. -Uzman Gözlem Listesi ekranına TDİS Id görme imkanı getirildi. -Yanlış yazımların önüne geçebilmek için çoktan seçmeli seçenekler haricinde veri girilmemesi sağlandı.
Revizyon 2196
Tarih 08.12.2016
Açıklama * Raporlar > Reçeteler ekranında listelenen tüm reçeteleri toplu olarak yazdırma imkanı sağlandı. Servis menüsünden Güncelleme , gelen ekrandan Tranfer butonunu tıklayıp RaporDizaynlarını tıklayarak toplu reçete yazıdırma raporunu alabilirsiniz
* Kurum Şifre bilgileri ekranında 90 günde bir değişmesi zorunlu olan medula hasta kabul ve dönem sonlandırma şifrelerinin değiştirilmesi işleminde düzenleme yapılarak daha kolay bir hale getirildi.
Revizyon 2196
Tarih 07.12.2016
Açıklama * Hasta Kartında bulunan Primer Böbrek Hastalıkları seçeneğine I10-ESANSİYEL (PRİMER) HİPERTANSİYON tanısı eklendi.
Revizyon 2195
Tarih 24.11.2016
Açıklama * Raporlar > Hasta Bilgileri listesine merkezde baslama tarihi eklendi.
* Raporlar > Hasta Bilgileri listesine TakıpNo eklendi.
Revizyon 2194
Tarih 24.11.2016
Açıklama * Rapor Detay ekranında Tedavi ve İlaç raporlarının ayrı olarak gösterimi sağlandı.Tedavi ve İlaç olarak seçenek eklendi.
* Duyuru Panelinde Program Değişikliklerinin Revizyon ve Tarih bilgisi ile bildirimi sağlandı.
* Reçete Şablonlarının Silinmesi ve Şablon isimlerinin değiştirilmesi sağlandı. Tanımlamalar menünüsüne Reçete Şablon seçeneği eklendi.
* Tanımlamalar > İlaç / Etkenmadde listesinde düzenleme yapıldı. Listenin üstündeki kutuya ilaç isminin başlangıç karakterleriniı yazıp enter tuşuna bastığımızda filitre çalışacaktır. Tekrar tüm liste için kutuyu boşaltıp enter tuşuna basın.
* İzlem Listesine Uzman muayene ve kan alım tarihi bilgisi beraber getirildi. İzlem Listesinde Kan alım tarihini izlem tarihi olarak kullan çeltiklendiğinde İzlem tarihi kan alım tarihi olarak Tdise gidecektir.Aksi taktirde Uzman muayene tarihi izlem tarihi olacaktır. Bu durumda Uzman muayene formunun kayıt edilmiş olmalıdır.